Radošuma dienas NĀKOTNES LIEPĀJA

 ŠOGAD RADOŠUMA DIENAS SĀKA STARPINSTUCIONĀLO SADARBĪBU, JO BĒRNU IDEJAS ATTĪSTĪS UN PILNVEIDOS LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES STUDENTI

4.C GRUPA "PUĶĪTES" PIEDĀVĀ VIDEO PAR IDEJAS DZIMŠANU, GRUPU DARBU TAJĀ, SPĒJU VIENOTIES UN VIZUALIZĒT DOMAS. 

Skatieties, kā mums veicās - 

(aktivizējiet attēlu) 

11

 PROJEKTA MĒRĶIS: Iesaistīt Liepājas pilsētas izglītības iestāžu izglītojamos pilsētas nākotnes vīzijas veidošanā - kāda būs Liepāja, kad es būšu 10 gadus vecāks.  

 UZDEVUMI: 

1. Radīt idejas pilsētvides attīstībai;

2. Radīt un apkopot idejas par to kā veicināt izglītojamo līdzdalību pilsētas plānošanā;

3. Rosināt jaunu radošo iniciatīvu veidošanos izglītojamajos;

4. Aktīvi līdzdarboties piedāvātajās aktivitātēs.


SVEICAM LIEPĀJU DZIMŠANAS DIENĀ!

450696d7-8bf5-44ab-9d39-bf7b7db3ef4f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tā ir pilsēta kurai ir vēja tvēriens,

Pilsēta kurai ir liepziedu sirds.

Kabatas dzintara pogām,

Un dziesma, ko dziedāt līdz.

 


396. dzimšanas dienā Liepāju sveic  Saulītes  bērni un skolotāji!

 

 

 

 

PUKS5 PUKS6 ZVAN BIT4

BIT BIT3 EZ4 92f566eb-1980-42b6-bc37-602e6f8596c3  EŽ


SVEICAM PAVASARI

 

Līdz ar pavasara iestāšanos Vinniji Pūki, meklē iespēju vairāk darboties ārā.
Šoreiz sveicam pavasari ar krāsainu gleznojumu Smaidīgs

 

puks 3 puks2 puks4

 

puks1


1 2 3 4 5